Aktuelt

  Ny miljøstandard for betongproduksjon

  FABEKO har i 1. kvartal 2019 revidert miljøstandarden for betongproduksjon samt publisert eksempler for hvordan miljøoppgavene kan løses på betongfabrikken.
  FABEKOs medlemmer kan laste ned Miljøstandarden og eksemplene etter innlogging.

  Les mer »
  Sikkerhetskurs

  FABEKO og sikkerhetskurs

  FABEKO har lenge arbeidet for å få etablert felles sikkerhetskurs som aksepteres på alle bygge- og anleggsplasser. Vi støtter nå denne prosessen gjennom de initiativer som byggebransjen har tatt ved å etablere «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg«.

  Les mer »

  NBs publikasjon om Lavkarbonbetong revideres

  Norsk Betongforening publikasjon nr 37 som behandler lavkarbonbetong er under revisjon.

  Les mer »

  Det er klart for nye Betongpumpedager

  Det er stor pågang med påmeldinger for årets Betongpumpedager 24-25. mai og hotellrommene er så godt som fulle med over 100 deltagere. Det er nytt sted for Betongpumpedagene i år og vi møtes på Best Western LetoHallen Hotell, Kolonivegen 43, 2072 Dal. Frist for påmelding er 30.4.2019 klokken 12.00

  Les mer »

  Nye A0- og A0S-kurs

  Norsk Betongforening har satt opp nye grunnkurs for betongtransportører (A0 og) sikkerhetskurs for pumpeoperatør og båndbilsjåfør (A0S). Neste kurs i juni.

  Les mer »

  Presentasjoner fra Fabrikkbetongkonferansen 2019

  I løpet av Fabrikkbetongkonferansen 4-5. april ble det holdt mange interessante presentasjoner av både betongbransjens egne personer men ikke minst fra mange eksterne foredragsholdere. Disse innspillene vil FABEKO benytte i det videre arbeidet og vi håper deltagerne fikk et godt utbytte av konferansen. Presentasjonene blir gjort tilgjengelige som pdf-filer.

  Les mer »