Selskaper som produserer- eller pumper fabrikkblandet betong i Norge kan bli  medlemmer i Norsk Fabrikkbetongforening – FABEKO. En forutsetning for betongprodusenter å bli medlem er at fabrikken er godkjent av Kontrollrådet. 

FABEKO Servicekontoret slo seg fra 1. januar 2022 sammen med Byggutengrenser til den nye foreningen Betongfokus

Norsk Fabrikkbetongforening – FABEKO

FABEKOs målsetting er å fremme medlemmenes interesser gjennom å øke medlemmenes kompetanse, øke bruk av bærekraftig fabrikkblandet betong samt utvikle gode veiledninger for HMS-forhold.

Eksempler på FABEKOs oppgaver:

 • Avtaler for medlemmenes bruk av EPD-verktøy gjennom LCA.no
 • Administrasjon av Fabekos Pumpegruppe
 • Drift av FABEKO kontrollordning for mobilt betongpumpeutstyr
 • Kompetansegivende kurs gjennom systemet i Betongopplæringsrådet
 • Representasjon i styret i Kontrollrådet
 • Medlemskap og arbeid i den europeiske fabrikkbetongorganisasjonen ERMCO
 • Medlemskap- og arbeid i PDT Norge som utvikler digitale maler for produktinformasjon
 • FABEKOs interne veiledere for HMS, salgs- og leveringsbetingelser og øvrige juridiske dokumenter
 • Medlemsavtaler for forsikring og energirevisjoner på fabrikker

BETONGFOKUS

Betongfokus vil jobbe med å spre fakta om betong, ikke minst knyttet til miljø og klima, slik at politiske beslutninger fattes på et faktabasert grunnlag. Betongfokus skal inspirere til bruk av gode løsninger i betong, enten det handler om miljø og klima, om arkitektur og estetikk, eller på teknikk og teknologi. Oppgavene gjennomføres innenfor fem fokusområder som alle er mer eller mindre knyttet til bærekraft. Les mer her

Medlemmer i Betongfokus er alle bedrifter som er medlemmer i Norsk fabrikkbetongforening FABEKO samt øvrige ordinære medlemmer som ønsker å delta i bransjearbeidet. Dette inkluderer andre betongprodusenter, leverandører av materialer og utstyr, rådgivere, entreprenører og andre. Medlemmene i Betongfokus finner du her

Betongfokus har følgende målgrupper:

 • Sentrale og lokale politikere
 • Regulerende myndigheter
 • Private og offentlige byggherrer
 • Arkitekter og arkitektstudenter
 • Rådgivende ingeniører
 • Entreprenører

Organisasjonen i Betongfokus utfører i tillegg alle oppgavene for Norsk fabrikkbetongforening FABEKO

Betongfokus.no

Arrangement

Aktuelt og nyheter

Aktuelt for medlemmer

Abonner på nyhetsbrev fra Betongfokus
Abonner på nyhetsbrev fra Pumpegruppa