Aktuelt

  Foto av flotte betonggulv

  FABEKO ønsker å formidle eksempler på flotte betonggulv som inspirasjon for både byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og utførende. Vi vil gjerne låne foto av gode betonggulv.

  Les mer »

  Nye rutiner for fakturaer i FABEKO

  Vi forenkler vår håndtering av fakturaer og innfører elektronisk handelsformat (EHF). Som ett ledd i forenklingen av vår interne håndtering av innkommende post har vi fått nye adresser for fakturamottak. Faktura til FABEKO Servicekontoret – Org. Nr. 987 884 223 kan sendes som på elektronisk handelsformat (EHF) eller som vedlegg til en e-post.

  Les mer »

  Vinteren er kurstid for betong

  Norsk Betongforening drar i gang stor kursvirksomhet rundt blant andre de A-kursene som er sentrale i utviklingen av kompetansen hos FABEKOs medlemsbedrifter.

  Nå kommer hele hurven av kurs: A0, A0S, A1, A2, A3 og A4. Benytt denne muligheten og meld på dine kollegaer som trenger kompetansebevis.

  Les mer »

  Fabrikkbetongkonferansen 2019

  Sett av dagene 4-5. april og meld deg på allerede på nyåret- da får du spesialpris.

  Årets konferanse arrangeres på Gardermoen og går over 1,5 dag med mange spennende temaer

  Les mer her

  Les mer »

  Betongbransjen bistår etter Katowice

  Fangst av klimagasser er viktig. Norge meldte seg inn i en koalisjon med høye ambisjoner og må tenke nytt for å på plass nye klimaplaner etter møtet i Katowice i Polen.

  I betongbransjen jobber vi med mange nye løsninger: Nye sementtyper og nye bindemiddelkombinasjoner, lavkarbonbetonger, null avfall, CO2-opptak i betong, kortreist betong, utslippsfrie byggeplasser og klimasmart betongdesign. For at betongen skal bli klimanøytral er karbonfangst en forutsetning.

  Les mer »

  Klyngesamling om betong og miljø

  Klyngesamling om betong og miljø
  Betongklyngen N3C arrangerte 12. desember en samling med resirkulering og gjenbruk av betong som hovedtema.
  En bredt sammensatt forsamling delte kompetanse og ideer for hvordan vi skal møte EUs mål om gjenbruk og gjenvinning av det som i dag betegnes som avfall. Dette uttalte målet betyr at vi innen 2020 skal gjenbruke eller gjenvinne minimum 70% av ikke-farlig avfall fra bygge- og anleggsbransjen.

  Les mer »