Fareblind

Prosjekt FAREBLIND er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Dette kurset har FABEKO ønsket seg lenge og nå er det tilgjengelig som gratis e-læringsprogram.

FABEKO er med som en av stifterne av SfSBA- Samarbeid for Sikkerhet bygg og anlegg som har utviklet det nettbaserte kurset.
Vi oppfordrer alle i hele bransjen til å bruke de 30-60 minuttene det tar å fullføre dette sikkerhetskurset. FABEKO jobber for at dette kurset skal erstatte de mange ulike sikkerhetskursene som pålegges sjåfører og pumpeoperatører på byggeplassene. For å oppnå aksept for dette betyr det at alle må kunne framvise kursbeviset fra FAREBLIND.

En digital testlab

I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i vår bransje kan det få fatale konsekvenser.
Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, utsettes David for 6 arbeidsulykker mens vi ser hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir oss på en bygge- og anleggsplass.
Kurset er en digital testlab hvor du som kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr. Og til slutt får du en gjennomgang av de viktigste livreddende reglene du må følge for å unngå slike alvorlige hendelser.

Kurset foreligger på norsk i tillegg til mange andre av språkene som benyttes på arbeidsplassene. Kurset er gratis men du må først etablere deg som bruker på SfSBA. Vi anbefaler å ta kurset på pc da små mobilskjermer har begrenset funksjonalitet

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden