betongleveranse

Byggebransjen har en god mulighet for å holde hjulene i gang. Dette er viktig i en tid der mange andre samfunnsfunksjoner er stengt ned eller går på sparebluss. Betongleveranser foregår i stor grad utendørs, utført av erfarne operatører med hjelp av maskiner og kjøretøyer. Det gir gode muligheter for å følge myndighetens råd om avstand mellom personell og skjerpet hygiene. Betong er en sentral del av samfunnsbygging og sikkerhet og dette krever at vi som jobber i bransjen gjør særskilte grep for å holde leveransene i gang.

FABEKO vil søke å gi praktiske råd for hvordan forebyggende tiltak kan gjennomføres i kontormiljø, på betongfabrikk, under betongtransport og ved betongpumping ute på byggeplassen. FABEKO ber medlemsbedriftene å iverksette overgripende bedriftsinterne tiltak for å forebygge at viruset sprer seg innen selskapet. Disse tiltakene må følge de til enhver tid gjeldede forebyggende tiltakene fra nasjonale og lokale myndigheter. Se FABEKO veileder nedenfor:

Se også mer informasjon på helsenorge.no.

Norges Lastebileier-Forbund har oppdaterte sider om Corona-forhold

FABEKO har utgitt en veiledning for karanteneregler for sjåfører og andre ansatte, se nedenfor

For å kunne gi en bedre oversikt over anbefalte tiltak på ulike nivåer og på ulike ledd i leveransekjeden, har vi delt inn informasjonen i tiltak for:

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden