betongleveranse

Byggebransjen har en god mulighet for å holde hjulene i gang. Dette er viktig i en tid der mange andre samfunnsfunksjoner er stengt ned eller går på sparebluss. Betongleveranser foregår i stor grad utendørs, utført av erfarne operatører med hjelp av maskiner og kjøretøyer. Det gir gode muligheter for å følge myndighetens råd om avstand mellom personell og skjerpet hygiene. Betong er en sentral del av samfunnsbygging og sikkerhet og dette krever at vi som jobber i bransjen gjør særskilte grep for å holde leveransene i gang.

FABEKO vil søke å gi praktiske råd for hvordan forebyggende tiltak kan gjennomføres i kontormiljø, på betongfabrikk, under betongtransport og ved betongpumping ute på byggeplassen. FABEKO ber medlemsbedriftene å iverksette overgripende bedriftsinterne tiltak for å forebygge at viruset sprer seg innen selskapet eller på byggeplassene. Disse tiltakene må følge de til enhver tid gjeldede forebyggende tiltakene fra nasjonale og lokale myndigheter.

Se FABEKOs veileder for pumping av betong på byggeplasser med spesielt strenge smitteverntiltak:

Se FABEKOs smittevernveileder for sjåfører:

Se også mer informasjon på helsenorge.no.

Norges Lastebileier-Forbund har oppdaterte sider om Corona-forhold

For å kunne gi en bedre oversikt over anbefalte tiltak på ulike nivåer og på ulike ledd i leveransekjeden, har vi delt inn informasjonen i tiltak for:

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden