Coronatiltak i administrativt kontormiljø

I de følgende punktene gir vi råd for hvordan administrasjon av en betongfabrikk kan planlegges og gjennomføres for å hindre smitte av COVID-19.

Mulige forsinkelser
Problemene og konsekvensene som følger i kjølvannet av det pågående COVID-19 utbruddet kan medføre at betongleveranser blir forhindret eller forsinket, og at en Force Majeure-situasjon dermed kan oppstå. For administrativ ledelse er det viktig å informere både internt og ut mot kundene om de tiltak som iverksettes og hvilke konsekvenser de kan ha for betongleveransene.

Hygienetiltak
Det bør iverksettes hyppigere rengjøring av alle arealer på arbeidsstedet og tilrettelegge for effektiv håndvask. Ansatte som har mulighet for det bør utføre arbeid fra hjemmekontor. Kommunikasjon mellom ansatte bør i størst mulig grad skje på telefon eller elektronisk. Det bør iverksettes spesielle tiltak for å hindre at mange ansatte møtes i for eksempel spisebrakker, kantiner etc

Nye arbeidsformer krever stabile IT-nettverk
Med nye arbeidsformer, nettbaserte møter og hjemmekontor er det viktig med stabile IT-nettverk som sikrer trygg dataoverføring. Vi blir mer vant til å jobbe i team over nettet, med datamodeller som ligger i skyen. Det blir mer bruk av nettmøter både internt og med kunder. Det er viktig at administrasjonen gjennomgår kapasiteter på bedriftens IT-nettverk. Det forventes stor økning i bruk av internett og fare for kapasitetsproblemer. Bruk ikke bildeoverføring unødvendig i møtene da dette krever ekstra datakapasitet. Sjekk også de datapakker som er tilhørende bedriftens mobiltelefoner. I denne situasjonen er det også en fordel om de ansatte har tilgang på egnede hodetelefoner til bruk i slike møter.

Handelsdokumenter
Det gis et generelt råd om at sjåfører selv signerer kjøresedler for å unngå smitte på byggeplassen. Kjøresedler lagres og sendes digitalt både internt og ut mot kunden.

Informasjon
Vi anbefaler at retningslinjer oversettes til de språk som de ansatte behersker. Dersom man ikke andre muligheter for oversettelser fra norsk, kan Google Translate benyttes. Det gir god nok forståelse i de fleste tilfeller. Se BNLs bransjestandard for smittevern

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden