Coronatiltak under betongtransport

FABEKO gir råd for hvordan planlegging og gjennomføring av betongtransport bør gjøres for å unngå smitte av COVID-19. Vi har utgitt et forslag til skjema som kan benyttes i opplæring av ansatte i smitteverntiltak for betongtransport og pumping.

Ved å gå gjennom punktene, kan skjemaet brukes som huskeliste, signeres og brukes som dokumentert opplæring i smitteverntiltak. Opplæringen dekker både ordinære tiltak og spesielle smitteverntiltak for betongleveranser til "røde regioner" med spesielt strenge regler.

Vi anbefaler å holde tett kontakt med byggeplassenes smitteverntiltak for å sikre at internopplæringen er oppdatert med skiftene lokale regler. Se BNLs smittevernveileder for byggeplassen

Skjemaet er utarbeidet i to utgaver for hhv betongsjåfører og pumpeoperatører.

Oppdaterte regler for utførelse av transport
Da transport er en samfunnskritisk funksjon, vil det skje hyppig oppdatering av regler for å sikre at forsyningstjenestene skal fungere. Virksomhetens leder må holde seg oppdatert om nye regler og tilpasse seg disse slik at de i størst mulig grad kan opprettholde produksjon og leveranser av betong. FABEKO søker å formidle nye regler etter hvert og noen av disse finnes i punktene under.

Karantenebestemmelser
Flere av FABEKOs medlemmer har inngått avtale med bedriftshelsetjeneste som veileder med både tolkning av regelverk og karanteneregler og ikke minst for gjennomføring av bedriftsintern Corona-testing.
Etter hvert som faren for såkalt «innreisesmitte» har blitt satt i fokus, har de fleste bedriftene benyttet ordinære karanteneregler – også for betongsjåfører.
Dette betyr nå testing før innreise til Norge og testing på grensen alternativt innenfor den tiden som gjelder.
Generelle råd fra FABEKO nå i 2021 er å behandle betongsjåfører som ordinære ansatte når de kommer fra utlandet.

I starten av pandemien var det nødvendig å behandle betongsjåfører på samme måte som «langtransportsjåfører» i spesielt viktig samfunnsmessig oppdrag for å holde byggeplassene i gang. Etter hvert har vi sett at planlegging av arbeidstid for betongsjåfører gjør at bedriftene ikke må utnytte denne paragrafen i regelverket og dermed bidrar de til å holde smittefare nede. De kreves oppfattende kontroll og dokumentasjon av sjåførenes bevegelser både i jobb og på fritid og det er en krevende jobb for arbeidsgiver å følge opp dette.

Les også disse artiklene på NLFs Coronasider:

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden