Coronatiltak under betongtransport

FABEKO gir råd for hvordan planlegging og gjennomføring av betongtransport bør gjøres for å unngå smitte av COVID-19. Vi har utgitt et forslag til skjema som kan benyttes i opplæring av ansatte i smitteverntiltak for betongtransport og pumping.

Ved å gå gjennom punktene, kan skjemaet brukes som huskeliste, signeres og brukes som dokumentert opplæring i smitteverntiltak. Opplæringen dekker både ordinære tiltak og spesielle smitteverntiltak for betongleveranser til "røde regioner" med spesielt strenge regler.

Vi anbefaler å holde tett kontakt med byggeplassenes smitteverntiltak for å sikre at internopplæringen er oppdatert med skiftene lokale regler.

Skjemaet er utarbeidet i to utgaver for hhv betongsjåfører og pumpeoperatører.

Oppdaterte regler for utførelse av transport
Da transport er en samfunnskritisk funksjon, vil det skje hyppig oppdatering av regler for å sikre at forsyningstjenestene skal fungere. Virksomhetens leder må holde seg oppdatert om nye regler og tilpasse seg disse slik at de i størst mulig grad kan opprettholde produksjon og leveranser av betong. FABEKO søker å formidle nye regler etter hvert og noen av disse finnes i punktene under.

Kjøre-/hviletidsbestemmelser
Det er innført kjøre-/hviletidsunntak som Coronatiltak og disse vil bli endret som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Karantenebestemmelser
Det er innført særlige karantenebestemmelser for sjåfører og disse vil bli endret som følge av nye retningslinjer fra myndighetene. Vi har beklageligvis problemer med å oppdatere informasjon om innreisekarantene på vår hjemmeside etter hvert som myndighetene endrer både regelverket og ikke minst tolkningen av dette.
Flere av FABEKOs medlemmer har inngått avtale med bedriftshelsetjeneste som veileder med både tolkning av regelverk og karanteneregler og ikke minst for gjennomføring av bedriftsintern Corona-testing.
Etter hvert som faren for såkalt «innreisesmitte» har blitt satt i fokus, har de fleste bedriftene benyttet ordinære karanteneregler – også for betongsjåfører.
Dette betyr nå testing før innreise til Norge og testing på grensen alternativt innenfor den tiden som gjelder.
Generelle råd fra FABEKO nå i 2021 er å behandle betongsjåfører som ordinære ansatte når de kommer fra utlandet.

I starten av pandemien var det nødvendig å behandle betongsjåfører på samme måte som «langtransportsjåfører» i spesielt viktig samfunnsmessig oppdrag for å holde byggeplassene i gang. Etter hvert har vi sett at planlegging av arbeidstid for betongsjåfører gjør at bedriftene ikke må utnytte denne paragrafen i regelverket og dermed bidrar de til å holde smittefare nede. De kreves oppfattende kontroll og dokumentasjon av sjåførenes bevegelser både i jobb og på fritid og det er en krevende jobb for arbeidsgiver å følge opp dette.

Les også disse artiklene på NLFs Coronasider:
Vær forberedt på tilsyn! | Lastebil.no
Smittevernet brutt i ett av tre tilsyn | Lastebil.no
Karantene | Lastebil.no
Innreise | Lastebil.no
Mittevernveileder

Utvidet førerrett
Vegvesenet har gjort tilpasninger for å møte utfordringene i koronakrisen. Alle tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører fikk i april seks måneder lagt til på utløpsdatoen på førerretten. I tillegg åpnes det for godkjenning av kjøretøy med samfunnskritisk betydning.

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden