Betongpumping

FABEKO gir råd for hvordan planlegging og gjennomføring av pumpeoppdrag bør gjøres for å unngå smitte av COVID-19. Vi har utgitt et forslag til skjema som kan benyttes i opplæring av ansatte i smitteverntiltak for betongtransport og pumping.

Ved å gå gjennom punktene, kan skjemaet brukes som huskeliste, signeres og brukes som dokumentert opplæring i smitteverntiltak. Opplæringen dekker både ordinære tiltak og spesielle smitteverntiltak for betongleveranser til "røde regioner" med spesielt strenge regler.

Vi anbefaler å holde tett kontakt med byggeplassenes smitteverntiltak for å sikre at internopplæringen er oppdatert med skiftene lokale regler.

Skjemaet er utarbeidet i to utgaver for hhv pumpeoperatører og betongsjåfører.

FABEKO har utgitt en veileder som angir hvordan levering av betong med pumpe kan gjennomføres på byggeplasser med spesielt strenge smitteverntiltak eller i områder med spesielle forskrifter for smittevern

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden