Smittevern

FABEKO vil samle råd og tips om smittevernsutstyr

Desinfisering

Les det Forbrukerrådet skriver

Merking på bedrift og i arbeidssoner

Det er viktig å minne om minimumsavstand for personer på arbeidsplassen, hygienetiltak og eventuelle soneinndelinger av arbeidsoperasjoner.
For å hjelpe medarbeidere og kollegaer å huske på smitteverntiltakene, kan det være praktisk å sette opp skilt og annen merking. Flere bedrifter leverer slikt materiell.

Her er et eksempel

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden