Smittevern

FABEKO vil samle råd og tips om hvor smittevernsutstyr og andre produkter kan skaffes.

Desinfisering

Kebco har tilbudt FABEKO-medlemmer følgende produkter:
– Des Gel, hånddesinfisering, kr. 279,-
– Des Wipes 100 stk. kr. 293,-
– Des Spray 300 ml. aerosol kr. 259,-

Les mer her

Med henvisning til Fabeko ved bestilling, innvilges 20 % rabatt på prisene over. Kebco sender varer daglig ut i hele Norge med DSV.
Produktene sendes forløpende fra første arbeidsdag over påske/uke 16.

Merking på bedrift og i arbeidssoner

Det er viktig å minne om minimumsavstand for personer på arbeidsplassen, hygienetiltak og eventuelle soneinndelinger av arbeidsoperasjoner.
For å hjelpe medarbeidere og kollegaer å huske på smitteverntiltakene, kan det være praktisk å sette opp skilt og annen merking. Flere bedrifter leverer slikt materiell.

Her er et eksempel

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden