FABEKO gjennomførte Generalforsamling som webcast

Digitalisering av møter har skutt fart i hele landet med bakgrunn i den vanskelige situasjonen med COVID-19 pandemien. Dette gjelder også FABEKOs mange møtearenaer. 1. april gjennomførte FABEKO Generalforsamlingen via webcast fra studio i Nydalen.

Sammen med leverandøren SmartcomTV utviklet vi en løsning der medlemmene logget seg på sendingen med sin personlige kode, avga stemme og kunne stille spørsmål underveis i sendingen.

En formell del av Generalforsamlingen er valg av nytt styre. De følgende ble enstemmig valg:

Styremedlemmer
Lars Haagen Børrud – Skedsmo Betong AS (styreleder)
Knut L. Tiseth – Unicon AS (nestleder)
Tore Mosand – Nordland Betong AS
Trond Skjæveland – Sola Betong AS
Svein Atle Berge – Ølen Betong AS
Marianne Berge – Ryfoss Betong AS

Suppleanter
Morten A Lie – Hokksund Betong AS
Poulsen, Otto – NorBetong AS

Endringer i styret 1. april 2020
Trond Skjæveland ble ønsket velkommen som nytt styremedlem etter flere år som aktiv suppleant.
Det er også godt å ha Morten A Lie med som ny suppleant i FABEKOs arbeid
Otto Poulsen ble takket for en lang og aktiv innsats som styremedlem og FABEKO vil fortsatt kunne nyte Ottos erfaring – nå som suppleant.
Inger Marie Dahle, Sylteosen Betong AS takkes for mange års innsats som suppleant og viktig bidragsyter i styrets arbeid for FABEKO. Hun vil nok følge foreningens arbeid videre og gi oss nyttige innspill som medlem.

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden