FABEKO YouTube

FABEKO har arrangert en rekke nettmøter og webinarer fra april til juni 2020. Mange av disse kan sees på nytt som en video på vår YouTube-kanal.

Da Norge nærmest ble stengt ned midt i mars, måtte vi se på nye måter å arrangere de populære medlemsmøtene i FABEKO. Vi gikk raskt over til nettmøter via TEAMS og etterhvert også med videoopptak av møtene. Til tross for at vi mistet den direkte kontakten som oppnås i et møterom, ga nettmøtene andre fordeler. Nettmøter med videoopptak ga deltagerne nye muligheter ved at de kan delta på temamøter på de tidspunktene som passer deres egen kalender.

FABEKOs videoer finner du på vår YouTube-kanal

Les mer aktuelt her