Betongtransport

Et forslag om unntak for transport av fabrikkbetong er oppe til avstemming i EU-Parlamentet 8. juli

Fabrikkbetong som er på veg ut til kunden er en spesialtransport som er avhengig av at lasten kommer fram innen relativt kort tid. Noen ganger vil regler for kjøre- og hviletid for sjåføren bety at tiden underveis øker og dermed også faren for at betongen starter herdingen underveis til byggeplassen. Et forslag om unntak for transport av fabrikkbetong er oppe til avstemming i EU-Parlamentet 8. juli.
FABEKOs europeiske medlemsorganisasjon ERMCO har i flere år arbeidet for at transport av fabrikkbetong skal unntas de vanlige reglene for kjøre- og hviletid. FABEKO minner samtidig om at andre regler for sjåførers maksimale arbeidstid fremdeles vil stå uforandret. Dersom vi oppnår unntak fra de vanlige kjøre- og hviletidsreglene i EU, mener vi bedriftene må jobbe for at slike unntak kun skal benyttes der det er nødvendig for å få lasten sikkert fram til byggeplassen.

Normalt vil norske myndigheter implementere nye EU-regler men vi har ennå ikke mottatt informasjon om hvordan eventuelt nye vedtatte kjøre- og hviletidsregler vil bli innført i Norge.

Les mer aktuelt her