Kontrollordning maskinregisteret

FABEKOs Kontrollordning for mobilt betongpumpeutstyr tar i bruk digital plattform fra september 2020.

FABEKOs kontrollerende virksomheter tar  i bruk det digitale registeret Reginn.no ved gjennomføring av kontroll av mobile betongpumper og båndbiler. Alle kontroller føres inn i Maskinregisteret fra september 2020. FABEKO har utviklet den digitale utgaven av kontrollordningen sammen med Stiftelsen Sentralregisteret i tett dialog med Kolstad Betongpumping som pilotbedrift. Det er flere fordelene med den nye ordningen:

  • Maskineier får tilgang til sitt eget digitale maskinregister med oversikt over teknisk tilstand og gjennomførte kontroller for effektiv intern oppfølgning
  • Maskinens oblat kan skannes med mobiltelefon og gir en rask oversikt over maskinens godkjenninger og kontroller
  • Kontrollerende virksomheter har alle dokumenter tilgjengelig fra tidligere og pågående kontroller med effektiv rapportering og oppfølgning
  • FABEKO kan følge opp og forbedre kontrollordningen mer effektivt

FABEKOs kontrollerende virksomheter har testet det digitale Maskinregisteret i perioden fra mai til september 2020. Det er i dag rundt 400 pumper som er del av FABEKOs kontrollordning og som har FABEKOs kontrolloblat. Nye pumper kan registreres i registeret ved levering fra importør. De allerede eksisterende maskinene vil få nye oblater fra RegInn etter den årlige kontrollen.

Kontrollordningen kom i gang i 2006 fordi disse maskinene og kjøretøyene ikke var omfattet av kravet til sakkyndig kontroll i «Forskrift om utførelse av arbeid», noe bransjen mente de burde vært. Forskriften krever at den som skal utføre kontroll skal ha fått nødvendig opplæring, at kontrollen skal dokumenteres og at dokumentasjon skal følge med når utstyret brukes. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at disse kravene oppfylles. FABEKOs Kontrollordning er et hjelpemiddel for at arbeidsgiver kan dokumentere dette.

Med det nye digitale registeret i drift vil kontroll og oppfølgning gjøres mer effektivt. Dette er en fordel både for maskineier, kunde og kontrollerende virksomhet. Alle parter kan raskt få tilgang på status for maskinen ved kontroll med synlig kjennetegn.

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her