Betongbil

Karantenereglene for ansatte er kompliserte. Når man kommer fra fritidsreise i "røde land", gjelder 10 dagers karantene. Kommer man fra jobbreise fra samme land, har man et alternativt to-trinns testregime som kan benyttes for å komme raskere ut i jobb.

Dette gjelder for arbeidsreisende fra land/områder med forhøyet smitte i EØS-Schengenområdet:
For arbeidsreisende som ankommer fra land med forhøyet smitte (røde land) vil det i utgangspunktet være 10 dagers innreisekarantene eller testing for Covid-19. En alternativ løsning er krav om to-trinns tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas dag fem og senest åtte dager etter ankomst. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene.

Da sjåfører i samfunnsviktig tjeneste ikke er pålagt ordinær karantenetid, kan det imidlertid være aktuelt å benytte muligheten for testing selv etter fritidsreiser. Da sjåfører må oppholde seg i 10 dagers karantene i fritiden, vil det to-trinns testregimet være en god løsning for både bedriften og den ansatte. Det bety også at den aktuelle sjåføren, i tillegg til fritidskarantene, ikke omgås kollegaer men holder seg i og rundt kjøretøyet de første 10 dagene.

Les mer her

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]