Betongpumper og betongbiler

FABEKO-medlemmer kan benyttes seg av en god forsikringsordning gjennom Pareto Forsikringsmegling. 77 % av alle som fikk tilbud gjennom FABEKOs forsikringsordning har takket ja til å være med. Ordningen er nå veletablert og har så langt vært en suksess for medlemmene. Gjennomsnittlig besparelse på forsikringspremiene har vært mellom 20-30 %

Av alle ferdigbetongprodusenter i Norge er nær 90% ordinære medlemmer i FABEKO. I tillegg representerer FABEKOs Pumpegruppe de fleste betongpumpeoperatørene i Norge. Våre medlemsbedrifter har ca. 180 betongfabrikker, 350 betongpumper, nær 1000 betongbiler og nær 1500 ansatte.
For en bransjeforening som representerer så store verdier og så stort ansvar, er det viktig å prøve å utnytte stordriftsfordelene med å få frem gode forsikringsordninger.

Pareto Forsikringsmegling
FABEKO har inngått samarbeidsavtale med Pareto Forsikringsmegling AS som vi håper at skal sørge for at den enkelte medlemsbedrift skal oppnå gode og rimelige forsikringspremier. Pareto Forsikringsmegling AS har utviklet et eget forsikringskonsept for forbund og forening og de har i dag mange av de store bransjeforeningene i NHO og frittstående kjeder/foreninger som kunder. Med at Pareto Forsikringsmegling AS er så store på forbund/foreningsmarkedet kan de utnytte markedskreftene maksimalt.
Pareto Forsikringsmegling AS vil få frem tilbud både for personforsikringene og skadeforsikringene og alt er basert på frivillighet.

Forsikringsdekninger
Når det gjelder premienivået på den fremforhandlede yrkesskade/fritidsulykkeforsikringen og gruppelivsavtalen har det vist seg at denne har vært meget konkurransedyktig. FABEKO har en klar formening om at premienivået innenfor vår bransje på forsikringene er for høye.
Når vi ser hva de andre bransjeforeningene i NHO har oppnådd med samarbeidet med Pareto Forsikringsmegling AS er vi sikre på at også våre medlemmer i FABEKO vil oppnå gode resultater.

I nærmeste fremtid vil vår samarbeidspartner på forsikring, Pareto Forsikringsmegling AS ta kontakt med FABEKOs medlemsbedrifter for å gi nærmere informasjon. Vi vil igjen presisere at ved å engasjere Pareto Forsikringsmegling AS kun innebærer at de skal få frem et forsikringstilbud som medlemmene står fritt til å akseptere.
FABEKO håper dette kan være til nytte for mange av våre medlemmer.

FABEKOs kontaktperson i Pareto Forsikringsmegling er Thomas Solli

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her