Betongproduksjon

FABEKO har en avtale med Eneas som kan gi medlemmene betydelige besparelser i bedriftens energikostnader. Formålet er å rette opp feil som blant annet skyldes at det er benyttet feilaktige tariffer for energiforbruket. Energirevisjoner har ført til en gjennomsnittlig refusjon til medlemmet på over 150.000 kroner.

FABEKO har fremforhandlet en avtale der medlemmene beholder 60% av refundert/korrigert beløp etter gjennomgangen, samt beholder all fremtidig besparelse selv. Det påløper altså ingen andre kostnader for bedriften for gjennomføring av tjenesten og det påvirker ikke bedriftens valg av energileverandør. Bedriften din gjør en individuell avtale med Eneas med denne avtales betingelser.

Eneas har gjort over 50.000 energirevisjoner de siste 20 årene. De siste 5 årene har Eneas revidert energifakturaene til 40 bedrifter som er medlemmer i FABEKO. I 25% av tilfellene har Eneas avdekket vesentlige feil. Dette er høyere enn for norsk industri generelt. Ved feil har utfallet av revisjonen ført til en gjennomsnittlig refusjon til medlemmet på over 150.000 kroner. I tillegg kommer fremtidig årlig besparelse.

Kontaktperson i Eneas for FABEKOs medlemmer er: Kyrre Lind-Isaksen
Vi håper du som medlem vil få god nytte av dette tilbudet.
Send oss gjerne en kort tilbakemelding på dine erfaringer fra den utførte revisjonstjenesten.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]