Betongproduksjon

FABEKO har en avtale med Eneas som kan gi medlemmene betydelige besparelser i bedriftens energikostnader. Formålet er å rette opp feil som blant annet skyldes at det er benyttet feilaktige tariffer for energiforbruket. Energirevisjoner har ført til en gjennomsnittlig refusjon til medlemmet på over 150.000 kroner.

FABEKO har fremforhandlet en avtale der medlemmene beholder 60% av refundert/korrigert beløp etter gjennomgangen, samt beholder all fremtidig besparelse selv. Det påløper altså ingen andre kostnader for bedriften for gjennomføring av tjenesten og det påvirker ikke bedriftens valg av energileverandør. Bedriften din gjør en individuell avtale med Eneas med denne avtales betingelser.

Eneas har gjort over 50.000 energirevisjoner de siste 20 årene. De siste 5 årene har Eneas revidert energifakturaene til 40 bedrifter som er medlemmer i FABEKO. I 25% av tilfellene har Eneas avdekket vesentlige feil. Dette er høyere enn for norsk industri generelt. Ved feil har utfallet av revisjonen ført til en gjennomsnittlig refusjon til medlemmet på over 150.000 kroner. I tillegg kommer fremtidig årlig besparelse.

Kontaktperson i Eneas for FABEKOs medlemmer er: Kyrre Lind-Isaksen
Vi håper du som medlem vil få god nytte av dette tilbudet.
Send oss gjerne en kort tilbakemelding på dine erfaringer fra den utførte revisjonstjenesten.

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her
  • Kråkenes fyr

Godt nyttår fra oss i Fabeko

31/12/2021|Kommentarer er skrudd av for Godt nyttår fra oss i Fabeko

Vi takker for flott samarbeid i 2021 og ønsker alle et godt 2022. Vi ser fram til et spennende år der vi seiler ut med kollegaene i det nye Betongfokus. [...]