Elektrifisering betong transport

Årlig forbrukes 4 mill. m3 ferdigbetong i Norge. Bransjen jobber hver eneste dag med sterkt klimafokus og leverer mer og mer såkalt lavkarbonbetong. I tillegg til disse forbedringene på materialsiden, skjer det en imponerende utvikling for reduserte klimagassutslipp ved elektrifisering av bilflåte og pumping på byggeplassen. NorBetong har utført beregninger som viser et potensiale for besparelse av 17 millioner liter diesel.

Beregningsgrunnlaget

Med 6 m3 fabrikkbetong per lass, utgjør dette årlig 666 400 lass betong, ca. 2 666 lass per dag eller 1,85 lass per minutt døgnet rundt. Betongbiler kjører i snitt 2,5 mil tur-retur, med snittforbruk på 5,8 liter per mil. Dette gir et forbruk til transport og normal lossing på ca. 9,7 mill. liter diesel. Det anslås at ca. 60% av betongvolumet må pumpes på byggeplass, hvilket forbruker ca. 3 liter diesel per m3. Dieselforbruk til pumping estimeres til ca. 7,2 mill. liter. Dermed forbrukes totalt 17 mill. liter diesel, eller ca. 4,2 liter per m3 betong levert.
CO2-utslippet fra dette dieselforbruket beregnes til omtrent 45500 tonn. Pumping står for drøyt 40%. Veitransport står også for nærmere 40%, mens trommeldrift ved normal lossing står for nærmere 20%. Totalt sett betyr dette at 60% av CO2-utslipp tilknyttet betongtransport skjer på byggeplass.

Utover dette viser tall fra Statsbygg at utslipp fra betongtransport og -leveranser utgjør en vesentlig del av totale utslipp fra byggeplass, og har signifikant effekt på klimagassregnskapet for anleggsfasen. Prosjektet vil derfor bidra til reelle direkte utslippskutt gjennom substitusjon av energibærer og bruk av mer energieffektive motorer. Det vil ha signaleffekt overfor byggherrer, entreprenører og leverandører, da dette har overføringsverdi til andre områder i bygg og anlegg.

Les mer om tiltakene hos NorBetong

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]