Lunsjmøte Norconsult

Design av bærekraftige betongkonstruksjoner.

FABEKO samarbeider med Norsk Betongforening og Norconsult for å gjøre ny kompetanse hurtigere kjent for de som beskriver og designer med betong. I et lunsjmøte hos Norconsult 16. september ble flere temaer behandlet og videoer fra innleggene vil bli benyttet i det videre arbeidet.

I det første møtet gikk vi inn på overordnede mål for bærekraftig design med betong, etterspente dekker, fiberarmert betong, lavkarbonbetong og gulvbetong.

Trygve Isaksen fra Norconsult innledet møtet for de ca 120 personene som fulgte foredragene i salen og på nett. Etter innledningen var presentasjonene holdt av Jan Eldegard Hjelle fra FABEKO, Steinar Trygstad, Sindre Sandbakk fra Dr Tech Olav Olsen og Bernt Kristiansen fra AF-Gruppen

Isaksens innledning kan du se og høre på FABEKOs YouTube-kanal der vi også vil legge ut flere av de andre innleggene.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]