FABEKOs miljøformel

I Norconsults lunsjmøte 16. september holdt FABEKO en innledning der de viktigste tiltakene for å oppnå gode klimavennlige betongkonstruksjoner ble presentert. Presentasjonen på 8 min er tilgjengelig via lenken.

Kort sagt kan vi følge vegen til lavest mulig klimabelastninger pr år med disse tiltakene:

  • (Lavest mulig klimabelastninger pr enhet av materialene som brukes) x (antall enheter vi trenger for å nå de funksjoner som er ønsket)
  • + klimabelastninger fra bruk i hele levetiden
  • + klimabelastninger fra riving og gjenbruk
  • = klimabeslastninger i hele levetiden
  • dividert med antall år levetid

De viktigste grepene for å oppnå størst mulig bærekraftig bygging er:

  • å bygge med lavest mulig miljøbelastning pr m2 bygg, meter bru etc
  • å bygge for lengst mulig levetid og dermed lavest mulig belastning pr år

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her