Kontrollordning maskinregisteret

Kontrollen av betongpumper, båndbiler og rennebiler blir nå gjennomført ved bruk av det digitale Maskinregisteret. Etter en prøveperiode med tilpassing av kontrollskjemaer, uttesting av funksjonalitet og samarbeid med de kontrollerende virksomhetene, tar FABEKO nå i bruk Reginn.no som portal for maskinkontroll. Den nye ordningen er gjennomført gradvis utover høsten 2020 og etter 1. januar 2021 skal alle FABEKO-kontroller gjennomføres gjennom Maskinregisteret.

Dette betyr kontrollordningen for maskinbruker

Maskinbruker og -eier kan benytte kontrollordningen som dokumentasjon for at maskinen er kontrollert og følger forskriftenes krav til teknisk tilstand og dokumentasjon.
Ved innføringen av det digitale Maskinregisteret vil maskinbruker kunne logge seg inn på hver av de egne maskinene og ha tilgang på gjennomførte kontroller, følge opp vedlikeholdsplaner og legge inn dokumentasjon for gjennomførte reparasjoner. Maskinregisteret kan på denne måten bli et godt verktøy for brukeren for å vise maskinens tekniske tilstand og planlegging av vedlikehold.
De nye registreringsnumrene i Maskinregisteret har også en QR-kode som kan skannes via mobiltelefon og dette gir en raskt bekreftelse på om maskinen er godkjent og har de dokumenter som kreves i forskriftene. Dette merket vil erstatte de gamle kontrolloblatene.

Kostnader

Innregistrering av maskinen i registeret har en engangskostnad på kr 1.000,- pr maskin uten ytterligere årlige kostnader. Vi anbefaler at importør/forhandler registrerer inn alle nye maskiner via www.reginn.no slik at maskinen allerede ligger i Maskinregisteret når det overtas av bruker/eier. Ved kontroll- og godkjennelse av eksisterende maskiner kan kontrollør påføre registreringsnummeret.

Angivelse av tilstand

De kontrollskjemaer som benyttes i ordningen har følgende angivelser av mangler:
0- Utstyret er i orden og godkjent
1- Maskinen er godkjent men kontrollen viser en mangel som bruker kan utbedre selv uten etterkontroll
2- Maskinen er godkjent men kontrollen viser en mangel som eventuelt må lukkes av kontrollør etter avtale med maskineier
3- Maskinen er ikke godkjent og kontrollen viser en stor sikkerhetsmangel som må utbedres før maskinen godkjennes. Kontrollør må lukke mangelen

Kontroll kan utføres ved bruk av pad og rapportene vil være tilgjengelig via nettet kort tid etter avsluttet kontroll.
Som tidligere omfatter FABEKOs kontroll kun maskinens påbygg mens PKK fremdeles følger SVVs regler.

Dette betyr kontrollordningen for kundene

FABEKO er i dialog med både betongprodusenter og entreprenører for å opplyse om endringen i kontrollordningen. De blir oppfordret til å sjekke kontrolloblater og de nye registreringsmerkene fra Maskinregisteret. Flere entreprenører har i samarbeid med importørene allerede registrert sine egne anleggsmaskiner i det samme registeret.

Dette betyr kontrollordningen for kontrollørene

FABEKOs kontrollerende virksomheter har vært inkludert i arbeidet med omlegging til Maskinregisteret og alle selskapene har nå brukeradgang til det digitale kontrollsystemet. I løpet av oktober vil kontroller av mobile pumper og pumpemiksere ta ordningen i bruk. Båndbiler blir inkludert i løpet av november og rennebiler vil følge etter nyttår. Vi har som mål at omleggingen også skal føre til mer enhetlig gjennomføring av kontroller.

Ta kontakt

Dersom du har spørsmål om den nye ordningen kan du rette disse til Jan Eldegard Hjelle i FABEKO på jeh@fabeko.no eller lese mer på FABEKOs hjemmesider

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]