B2NG

Alle trenger kontinuerlig faglig utvikling. Det gjør vi best sammen. Vi inviterer til samarbeid gjennom deltakelse i FABEKOs referansegrupper. FABEKO deltar i flere prosjekter som representerer den nyeste teknologiske utviklingen i betongbransjen.
Vi ønsker flere medlemmer med i dette arbeidet som er både faglig og markedsmessig viktig for bedriftene. Arbeidet er også med på å videreutvikle de ansatte.

Referansegrupper
FABEKO søker personer som kan inngå i referansegrupper som ledes av foreningens sekretariat. Hver av de følgende gruppene søkes fylt av 4-5 personer fra ordinære- og assosierte medlemmer. Vi oppretter nå referansegrupper innenfor disse temaene:
• miljø og bærekraft;
• betongteknologi og standardisering;
• digitalisering av betonginformasjon;
• kommunikasjon av betongløsninger;

Arbeidsform
Arbeidet vil hovedsakelig bestå av å delta i temamøter på nett der deltagerne gir innspill til hvordan FABEKO bør jobbe innen de ulike temaene samt være en høringsgruppe for foreningens veiledninger. Normalt vil det i hver gruppe bli gjennomført 3-4 nettmøter pr år – hver med varighet på ca 2 timer.

Vi håper å høre fra deg
Dersom du eller en annen av dine kollegaer ønsker å utvikle ny spisskompetanse gjennom FABEKOs referansegrupper kan du ta kontakt med en av oss:
Espen Kurås: ek@fabeko.no
Jan Eldegard Hjelle: jeh@fabeko.no

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]