FABEKO kontrollert

På bakgrunn av smitteøkningen, og nasjonale anbefalinger i forbindelse med
COVID-19 her i landet, ser vi oss nødt til å gjøre en tilpassing av kravene til gjennomføring av årlig kontroll av maskiner/pumper/pumper/båndbiler.

Frist for gjennomføring av kontroller som ordinært er satt til november- desember 2020 utsettes til 31. januar 2021.

FABEKO følger COVID-19 situasjonen daglig, og så snart myndighetene endrer på restriksjonene, vil vi gå ut med ny informasjon.

Vi beklager ulempene dette evt. fører til, men her må vi ta vår del av den nasjonale dugnaden for å hindre ytterligere spredning.

Nødvendige reparasjoner av maskinutstyr for å møte krav i lover og forskrifter må selvfølgelig gjennomføres, selv om kontrollene under FABEKOs ordning utsettes.

Dette betyr at kontroller som utsettes til 2021 skal gjennomføres i følge de nye prosedyrene under det digitale Maskinregisteret gjennom Reginn.no

Ta kontakt med jeh@fabeko.no om noe er uklart

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]