Fabrikkbetongkonferansen 2020

Vil du se og høre presentasjonene fra Fabrikkbetongkonferansen 19. november? Få med deg de eksterne forelesernes presentasjoner på FABEKOs YouTube-kanal.

Du kan se og høre innleggene ved å gå fram til de sekvensene som er angitt
Digital møteleder: Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

0:00:00 Lars Haagen Børrud, styreleder i FABEKO åpner konferansen
0:08:20 Kjell Inge Davik, Statens vegvesen: Et vegvesen i endring, hvordan kan beting bidra?
0:39:03 Bjarte Næss, Skanska Norge: E16 i Valdres er Norges første CEEQUAL-sertifiserte veganlegg
1:03:14  Spørsmål til Davik og Næss
1:13:06  Nejra Macic, Prognosesenteret: Hvordan utvikler markedet seg for betong?
1:44:53  Yannick Anton, SINTEF Community: SiteCast skal øke konkurransekraften for betong
2:01:52  Spørsmål til Macic og Anton/Kjellmark
2:13:03  Avslutning og kort oppsummering fra FABEKO

Digital møteleder: Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

Presentasjonene fra den interne møtet for FABEKOs medlemmer og assosierte medlemmer onsdag 18. november blir publisert i en egen artikkel.

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her