Sthlm1 etterspent betong

FABEKO vil i tiden framover gjennomføre informasjonsaktiviteter for rådgivende selskaper og entreprenører med mål å formidle gode løsninger med plasstøpte dekkeløsninger der vi vil synliggjøre potensialene som ligger i både reduksjon av miljøbelastninger og kostnader.

En artikkel på bygg.no beskriver  vi mulighetene som ligger når vi kombinerer smart design med ny materialteknologi. Etterspent betong, fiberarmering og lavkarbonbetong er eksempler på teknologikombinasjoner som møter forskernes anbefalinger for bærekraftige bygg.

I tiden fram til februar 2021 vil FABEKO sammen med medlemmer og leverandører, ferdigstille en digital veileder som presenterer mulighetene med plasstøpte dekker og som kan brukes som idebank i møter med rådgivere og entreprenører.

FABEKO vil dessuten etablere en egen temaside for betongdekker der fordelene med ulike løsninger presenteres. Denne temasiden vil bygges ut med mer faktastoff i løpet av vinteren 2020-2021.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]