Leverandørene bidrar

Nå kan du møte leverandørene på FABEKOs nettmøter. Vi har i mange år prioritert kontakten mellom betongprodusentene og  leverandører til fabrikkbetongbransjen. Det er i denne dialogen innovasjon skjer – i den daglige driften og gjennom leveranser til de mange betongprosjektene. COVID-19 har gjort at vi har måtte utsette de fleste møtearenaene i 2020 og vi har derfor mistet noe av det viktige samspillet. Det gjør vi noe med i vinter!

Mens vi venter på et mer normalisert samfunn med muligheter for fysiske møtearenaer, vil vi gjerne invitere medlemmer og assosierte medlemmer med på FABEKOs nettmøter. I disse nettmøtene vil leverandørene presentere noen av nyhetene og de teknisk innovasjonene de har lansert det siste året eller det som kommer i 2021.

Vi har satt opp de følgende datoene og temaene:

Torsdag 07.01.2021: Hjelpestoffer
Torsdag 21.01.2021: Fabrikkutstyr og styring
Torsdag 04.02.2021: Biler og pumper
Torsdag 18.02.2021: Bindemidler

Nettmøtene vil bli arrangert mellom klokken 13-15. Hver av innleggene vil være på 15-20 minutter og FABEKO vil stå for den tekniske

De av FABEKOs assosierte medlemmer som ønsker å presentere nyheter kan ta kontakt med Espen på ek@fabeko.no eller Jan på jeh@fabeko.no.

Hvert av arrangementene vil bli publisert med agenda og påmelding. Etter at du har meldt deg på får du en epost med lenke til møtet. Etter gjennomføring av første runde vil vi eventuelt sette opp nye møter fra mars og videre utover våren. gjennomføringen. Vi håper dette vil være en god måte å videreføre den viktige dialogen.

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her