Brød og miljø

Fra 2021 deler Norsk Betongforening, FABEKO og Byggutengrenser et partnerskap i Brød & Miljø.
Betongbransjen er opptatt av å bidra til gode løsninger for klima og miljø. Det har skjedd mye i vår industri i de senere årene, både med produktene og med kunnskapen om hvordan materialene kan utnyttes på best mulig måte. Dette ønsker vi å formidle til arkitektene gjennom frokostmøter.

Dialog, inspirasjon og kunnskapsspredning er nøkkelen til gode klimaløsninger, og vi gleder oss til å delta i samarbeidet om Brød og Miljø.

Norsk Betongforening, Fabrikkbetongforeningen (Fabeko) og Byggutengrenser har et utstrakt samarbeid om ulike aktiviteter knyttet til betongbransjen, og de tre foreningene har derfor gått sammen om å være samarbeidspartnere til Norske arkitekters landsforbund om Brød og miljø.

Frokostmøtet Brød og Miljø har siden 2005 vært et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling om klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen. Tema er tverrfaglighet og dialog. Det holdes fire møter og en befaring årlig

Her er en artikkel på NALs side

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her