Brød og miljø

Fra 2021 deler Norsk Betongforening, FABEKO og Byggutengrenser et partnerskap i Brød & Miljø.
Betongbransjen er opptatt av å bidra til gode løsninger for klima og miljø. Det har skjedd mye i vår industri i de senere årene, både med produktene og med kunnskapen om hvordan materialene kan utnyttes på best mulig måte. Dette ønsker vi å formidle til arkitektene gjennom frokostmøter.

Dialog, inspirasjon og kunnskapsspredning er nøkkelen til gode klimaløsninger, og vi gleder oss til å delta i samarbeidet om Brød og Miljø.

Norsk Betongforening, Fabrikkbetongforeningen (Fabeko) og Byggutengrenser har et utstrakt samarbeid om ulike aktiviteter knyttet til betongbransjen, og de tre foreningene har derfor gått sammen om å være samarbeidspartnere til Norske arkitekters landsforbund om Brød og miljø.

Frokostmøtet Brød og Miljø har siden 2005 vært et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling om klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen. Tema er tverrfaglighet og dialog. Det holdes fire møter og en befaring årlig

Her er en artikkel på NALs side

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]