ECHA-logo

Det er kommet nye EU-regler for kjemikalier som får konsekvens for hvordan fabrikkbetong dokumenteres. Regelverket trådte i kraft fra 1. januar 2021 og definerer blant annet to ulike sett med produktdata for henholdsvis normal- og høyfast betong. De nye reglene betyr at alle produsenter av fabrikkbetong skal registrere produktet i det europeiske registeret.

Gjennom medlemskapet i ERMCO har FABEKO fått innsyn i det som behandler klassifisering, merking og forpakning av kjemikalier (Classification, Labelling and Packaging) som betegnes som CLP. Les mer her

De nye reglene betyr at alle produsenter av fabrikkbetong skal registrere produktet i ECHA. For å unngå et stort arbeid med ulike produktblader for hver betongsammensetning, har det lykkes å få aksept for to ulike varianter med utgangspunkt i fasthetsklasse. Dette gjenspeiler sementinnholdet og gjennom dette kjemikalieegenskapene i fersk betong.
• Normalbetong: Opp til og med C50
• Høyfast betong: Fra og med C55

Gjennom det såkalte «Annex VIII to CLP Regulation (Poison Centre Notification) er dette regelverket gjort gjeldene for bruk i Norge. Norge har valgt å bruke den europeiske kjemikalieorganisasjonens (EHCA) sin portal for rapportering/notifisering.

Produktregisteret

I Norge har vi til nå rapportert kjemikalier i Produktregisteret gjennom Altinn.no. Les mer om dette på Miljødirektoratets hjemmeside om deklarering av kjemikalier. Les mer om dette her.

Det nye er at produsentene i Europa skal benytte ECHAs portal for kjemikalieregistrering. For produkter som allerede ligger i Produktregisteret gjelder en overgangsordning fram til 1.1.2025. Fristen for kjemikalieregistrering for produkter som ikke ligger i Produktregisteret er 1.1. 2021.

ERMCO har utarbeider en veiledning for bedriftene der alle referansedokumentene er oppført. FABEKO vil gjøre denne veiledningen tilgjengelig for våre medlemmer som en hjelp for utarbeide de datasettene som møter kravene i de nye reglene. FABEKO vil ta opp temaet i nettmøte 11.3.21 der medlemmene får mer informasjon og råd.

Etter møtet 11.3 vil FABEKO dele video fra møtet samt legge ut mer informasjon om hvordan kjemikalieregistrering kan gjennomføres

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]