FABEKO arbeider med nye veiledninger for pumping av betong. Vi har mottatt ønsker fra både kunder og pumpeoperatører om enhetlige prosedyrer for å styrke sikkerhet ved utførelse av pumpeoppdrag. Det er spesielt sikkerhet mot slangebrudd og sikker tømming av rørgate og pumpekar som er i fokus i dette arbeidet.

FABEKO får hjelp av Tommy Cielicki for ferdigstillelse av FABEKOs nye veiledninger. Tommy er et kjent ansikt for de fleste og vi er glade for å ha han med oss i dette arbeidet.

Veiledningene vil behandle følgende forhold:

  • Valg av slangematerialer avhengig av bruksområder
  • Valg av slangematerialer og diametre avhengig av pumpelengde og type betong
  • Bruk av pumpehjelpemidler som tilsettes betongen
  • Kontroll, behandling og merking av slanger
  • Behandling av restbetong etter avsluttet pumpeoppdrag
  • Sikre tømmeprosedyrer for rørgate og pumpekar

De som ønsker mer informasjon om arbeidet eller vil bidra med erfaringer inn i prosessen kan ta kontakt med Espen på ek@fabeko.no

Vi vil ta opp noen av de nevnte forholdene i FABEKOs nettmøte "Nytt om biler og pumper" torsdag 4. februar kl 13-15

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]