Corona og betong

Hva betyr stengte grensestasjoner for fabrikkbetongbedrifter og hvilke karantene- og testregler gjelder? Hvordan ivaretar vi pålegg om kjemikalieinformasjon uten kjøresedler? Dette er spørsmål du kunne ta opp i FABEKOs åpne kaffepause på nett mandag 1. februar klokken 1130.

De nye innreisereglene kan bli svært dramatiske for byggenæringen, og BNL ber allerede om nye kompensasjonsordninger. Vi i FABEKO orienterer oss nå i det nye regelverket for å finne hvordan grensependlere kan utføre arbeidet sitt og hvordan bedriftene kan ivareta smittevern på best måte. Våre veiledninger for medlemsbedriftene for organisering av fabrikker, samt produksjon- og distribusjon av betong gjelder fortsatt men vil bli gjennomgått fram til mandag. Se våre nettsider om smitteverntiltak

Vi minner spesielt om følgende forhold som er med på å opprettholde tilstrekkelig avstand mellom personell:

  • digitale løsninger som erstatning for de kjøresedlene som er det er formelt krav om i standarden
  • sikkerhetsdatablader må leveres digitalt til kunden da disse normalt står på baksiden av kjøresedlene
  • gode pumpegenskaper reduserer faren for propp ved pumping og dermed også faren for nærkontakt under fjerning av propp

Har du spørsmål om praktiske eksempler på smitteverntiltak kan du nå oss på epost jeh@fabeko.no eller ek@fabeko.no

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]