Støping

Med den nye forskriften som ble innført i Bergen 9. februar, har det oppstått nye utfordringer for betongleveranser. Denne forskriften vil påvirke både betongsjåfører, pumpeoperatører og ikke minst de støpelagene som er mottakere av betong på byggeplassene. FABEKO inviterer medlemmene til et nettmøte om saken torsdag 11. februar klokken 1000.

Lenke til Teams-møte

FABEKO har gjennom hele pandemi-perioden gitt veiledning om hvordan betongleveranser kan planlegges og gjennomføres med godt smittevern, Disse rådene ligger på vår temaside. Veiledningene må oppdateres med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått i Bergen og dessverre også kan spre seg til andre regioner.

I paragraf 5 i forskriften står det blant annet:
Personer som har oppgaver på byggeplassen, skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.
Dette punktet vil påvirke både betongsjåfører, pumpeoperatører og ikke minst de støpelagene som er mottakere av betong på byggeplassene. FABEKO inviterer medlemmene til et nettmøte om saken torsdag 11. februar klokken 1000.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]