Krom i betong - risikovurderinger

FABEKO har deltatt i prosjektet "Sprednings- og risikovurdering av utlekking av heksavalent krom fra betong" sammen med en rekke andre industribedrifter i tillegg til Miljødirektoratet. SINTEF og NGI har i samarbeid ledet prosjektet som har som mål å etablere nye grenseverdier for krom i betong. Prosjektet ble avsluttet med et oppsummerende nettmøte 9. februar 2021.

Resultatene fra prosjektet vil nå bli vurdert i Miljødirektoratet som vurderer hvilke regler som skal gjelde for ombruk av knust betong og finstoffer fra vaskeanlegg på betongstasjoner. Arbeidet er svært viktig som utgangspunkt for FABEKOs mål om null-avfall fra vår egen industri og full gjenbruk av knust betong. Vi vil presentere våre planer i et nettmøte i mars.

Presentasjonene fra oppsummeringsmøtet er tilgjengelig for FABEKOs medlemmer via nedlasting.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]