Smittevern ved pumping av betong

FABEKO har i samarbeid med medlemsbedriftene i Bergensregionen utarbeidet veiledere for smittevern ved betongleveranser til byggeplasser med spesielt strenge tiltak.

Da den nye forskriften om smittevernfaglig drift på byggeplasser ble innført i Bergen 9. februar, startet FABEKO arbeidet med å etablere prosedyrer for hvordan betongtransport og betongpumping kan utføres innenfor forskriftens krav. Etter tett dialog med medlemsbedriftene i Bergensregionen er nå den første versjonen av veilederen klare.

Både betongtransport og pumping betegnes som levering av materialer til byggeplassen da verken sjåfør eller pumpeoperatør deltar i støpearbeidet. Begge har hovedansvar for betjening av kjøretøy og maskin og er ikke å anse som arbeidere på byggeplassen.

Lese mer på FABEKOs temasider om smittevern mot COVID19

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]