Forskrift om betongproduksjon

Miljødirektoratet fikk høsten 2020 i oppdrag fra  Klima og Miljødepartementet ( KLD) å utarbeide et forslag til forskrift for
betongproduksjon. FABEKO har gitt  innspill til dette arbeidet og vil informere medlemmene om disse synspunktene og det som vil skje i tiden framover.

FABEKO vil  arrangere et nettmøte rundt prosessen den 9. mars kl 13-14 og vi viser til eget arrangement med påmelding.

Bakgrunnen for reguleringen er resultatene fra den landsdekkende tilsynsaksjonen i 2016 der 140 virksomheter ble kontrollert. Dette var kontroller ute hos både produsenter av fabrikkbetong og betongelementer. Det som den gangen ble rapportert er presentert på flere av FABEKOs medlemsmøter og miljøutfordringene knyttet til produksjonen oppsummeres kort slik:

  • Utslipp av vann fra vask av betongbiler og produksjonsutstyr
  • Håndtering/lagring og gjenvinning av betongslam
  • Mangelfull internkontroll, f.eks. miljørisikovurderinger

Miljødirektoratet begrunner behovet for en ny forskrift blant annet ved at de vil gi likelydende miljøkrav til bransjen og sørge for enhetlig praksis i de enkelte fylkene.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]