Byggenæringen flytter seg mot nye brukerkrav med ønske om større evne til endringer i bygningsmassen for å tilpasse byggene til ny bruk. Det mest miljøvennlige bygget er det man ikke trenger å bygge nytt men ombruke der det står.

I FABEKO har vi tatt fram noen eksempler på løsninger som er med på å skape god endringsdyktighet.

Se eksemplene her

Vi vet at det kommer nye stilretninger der brukeren ønsker en annen fasade, en annen bruk av takarealene, brukeren ønsker å flytte innervegger og skifter ut varme- og ventilasjonsanleggene etter noen år. Det som lett kan oppfattes som flaskehalsen for tilpassing er et for lite fleksibelt bæresystem. FABEKO har i første omgang studert dekkeløsninger og etasjeskiller for å se på hvordan valg i prosjekteringen påvirker byggets evne til å bli tilpasset brukernes nye behov. Les mer på bygg.no

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]