Plasstøpte betongdekker -forside

Plasstøpte betongdekker gir bygg lang levetid gjennom stor fleksibilitet for brukeren og stor endringsdyktighet i bygningskonstruksjonen. FABEKO har sammen med samarbeidspartnere laget et presentasjonsverktøy som viser de mulighetene som arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør har i verktøykassen.

Se presentasjonen her

FABEKO vil gjerne gi eksempler på hvordan god bygningsanatomi og høy endringsdyktighet i byggenes bæresystem kan utnyttes for å kunne ombruke bæresystemer og dermed sikre bærekraftige bygg. Byggenæringen flytter seg mot nye brukerkrav med ønske om større evne til endringer i bygningsmassen for å tilpasse byggene til ny bruk. Det mest miljøvennlige bygget er det man ikke trenger å bygge nytt men ombruke der det står.

I den nye presentasjonen av "Plasstøpte betongdekker" gir vi eksempler på etterspente dekker, bobledekker, plattendekker og andre betonggulv. Alle disse metodene er allerede i bruk på norske byggeplasser men mulighetene for å oppnå større endringsdyktighet i konstruksjonen er for lite utnyttet. Vi vil utfordre de som designer byggene til å tenke helhetlig på bærekraft.

Disse eksemplene håper vi kan bidra til høyere kompetanse om bygningers anatomi som grunnlag for ombygging og god bygningsforvaltning. Ombruk av bygningsmoduler samt gjenbruk av materialer er selvfølgelige også viktige mål i en sirkulær økonomi. Vi mener imidlertid at målet om ikke å måtte rive er minst like viktig.

FABEKO takker for samarbeidet med presentasjonsmateriellet og håper det kommer til nytte i mange sammenhenger. Våre samarbeidspartnere har vært Ølen Betong, NorBetong, Unicon, CCL Norway, BubbleDeck og Hallingdal Betong

En pdf-utgave av presentasjonen er tilgjengelig for nedlasting:

Betongdekker annonsører

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]