Corona og betong

FABEKO har i samarbeid med medlemsbedriftene utarbeidet veiledere for smittevern ved betongleveranser til byggeplasser med spesielt strenge tiltak.
Det er innført en ny Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo kommune gjeldene i perioden 02.03.2021 – 23.03.2021. Denne forskriften betyr blant annet at betongsjåfører og pumpeoperatører skal testes for COVID hver 7. dag.

FABEKOs veileder for smitteverntiltak for betongpumping som ble utarbeidet når forskriften om smittevernfaglig drift på byggeplasser ble innført i Bergen 9. februar, kan også benyttes ved leveranser i andre regioner med spesielt strenge smitteverntiltak. Se artikkel på bygg.no 8.mars

Både betongtransport og pumping betegnes som spesialistoppgaver i følge forskriftens paragraf 5 som har følgende ordlyd:

§ 5.Hvem som kan være til stede på byggeplassen
(1) Antallet personer som er til stede på byggeplassen skal begrenses til det antall personer som er helt nødvendig for driften. Personer som har oppgaver på byggeplassen, skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.
(2) Dette gjelder ikke for personer som har avsluttet sine oppgaver på et prosjekt og skal over til en ny byggeplass. Spesialistoppgaver av kortere varighet, samt nødvendig renhold, fagopplæringsoppgaver og kontroll- og sikkerhetsoppgaver kan utføres på flere byggeplasser, forutsatt at personellet testes minst hver 7. dag.
(3) Ledelse av virksomheter som er listet etter DSBs definisjon av samfunnskritiske funksjoner må selv gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Levering av materialer til byggeplassen forutsetter at sjåfør eller pumpeoperatør ikke deltar i støpearbeidet. Begge har hovedansvar for betjening av kjøretøy og maskin og er ikke å anse som arbeidere på byggeplassen.

NLF har også lagt ut informasjon på sin nettside

Dokumentert opplæring i smittevern

FABEKO har utarbeidet sjekkliste som kan benyttes for dokumentert opplæring i smittevern for sjåfører og pumpeoperatører.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]