Kvinner i betongbransjen

FABEKO støtter GCCAs markering av den internasjonale kvinnedagen og vi ønsker flere kvinner i sement- og betongindustrien. Les mer om GCCA lenger nede.

Betong er viktig for verden rundt oss og vil fortsette å spille en avgjørende rolle i en bærekraftig utvikling. For å markere den internasjonale kvinnedagen 8. mars har GCCA produsert en kortfilm med noen av kvinnene i medlemsbedriftene og de tilknyttende foreningene.

Se videoen her

Dinah McLeod, administrerende direktør, GCCA sier blant annet at kjønnsbalanse og mangfold på alle nivåer vil være et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål. Studier viser at bedrifter med kvinner i lederstillinger klarer seg bedre - spesielt på tvers av alle tre søylene for bærekraftig utvikling - miljømessige, sosiale og økonomiske. Mangfold gir også mangfold i tenking og oppmuntrer til innovasjon. Derfor ønsker vi flere kvinner i bransjen.

For å hjelpe kvinner i sement- og betongindustrien, driver GCCA 'Global Cement and Concrete Industry Women's Network' og 'Lean in Circles' for å forbedre mangfold og representasjon. Disse tiltakene tar sikte på å gi støtte, bygge tillit og til slutt øke mangfoldet i vår sektor. Kvinnenettverket holder møter og diskusjoner for å bringe kvinner sammen på tvers av GCCA medlemsbedrifter. Lean in Circles kobler kvinner på tvers av nettverkene for å løse spesifikke problemer. Kvinner i hele sektoren oppfordres til å bli med. Les mer på GCCAs hjemmeside

Om GCCA
Global Cement and Concrete Association (GCCA) ble lansert i januar 2018 og skal utvikle og styrke sektorens bidrag til bærekraftig bygging. GCCA har som mål å fremme innovasjon i hele verdikjeden i samarbeid med bransjeforeninger samt arkitekter, ingeniører og innovatører. På denne måten demonstrerer foreningen hvordan betongløsninger kan møte byggenæringens utfordringer og bidra til bærekraftige utviklingsmål.
GCCA har hovedkontor i London og utfyller og støtter arbeidet som gjøres av foreninger på nasjonalt og regionalt nivå.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]