Isy Beskrivelser

Mange rådgivere bruker programvaren ISY-Beskrivelse når de utarbeider betongbeskrivelser for bygge- og anleggsprosjekter. Nå er dette prosjekteringsverktøyet blitt oppdatert med ny betongkompetanse fra publikasjoner og rapporter fra Norsk Betongforening.

Fram til nå har det vært den norske standarden NS 3420 og Prosesskodens tekster og koder som har vært referanser i verktøyet fra NOIS - Norconsult Informasjonssystemer. FABEKO og Norsk Betongforening har samarbeidet med Norconsult for å gjøre kompetansen i publikasjoner og rapporter direkte tilgjengelig i en ny versjon av prosjekteringsverktøyet.

Dette tror vi vil bidra til at viktig  informasjon i publikasjonene i større grad nyttiggjøres og fører til bedre betongbeskrivelser.

Her kan du se en kort video som presenterer nyheten

Takk til Norconsult, Norsk Betongforening og NOIS for godt samarbeid for å få dette til.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]