Produktregisteret

I Norge skal produsentene registrere kjemikalier i Produktregisteret gjennom Altinn.no. Les mer om dette på Miljødirektoratets hjemmeside om deklarering av kjemikalier. I dette registeret skal produsentene dessuten legge inn årlig levert tonnasje - dette gjelder også fabrikkbetong. Fersk fabrikkblandet betong har fått Deklareringsnummer 81452 som gjør registrering enklere for FABEKOs medlemmer.

FABEKO har utgitt et eksempel på hvordan fersk fabrikkblandet betong registreres i Produktregisteret:

Andre aktuelle lenker:

FABEKO har fått de følgende rådene fra Miljødirektoratet:

Eksisterende deklareringer

Hvis din virksomhet har deklarert kjemikalier til Produktregisteret tidligere finner du disse i fanen "Dine deklarasjoner". Gi melding til Produktregisteret dersom noen av dine kjemikalier mangler.
For å se mer informasjon om et kjemikalie i listen klikk på "Åpne" og et sammendrag kommer opp. Dersom du her velger "Endre deklarasjon" kommer du inn på deklarasjonsskjema og da forstås dette som om du skal sende oppdaterte opplysninger.

Nye deklareringer/kjemikalier

Nye kjemikalier deklareres i fanen "Opprett ny deklarasjon". Vær oppmerksom på at Altinn og ID-portens tidsvindu for inaktivitet vil slår inn etter 60 minutter. Jobber du med en deklarasjon med mange komponenter er det derfor lurt og trykke på "Lagre/Neste" knappen med jevne mellomrom.

Rapportering av årsmengder – frist 15 mars

Rapporteringen av årsmengder gjøres i fanen "Årsoppdatering" fra januar. Alle mengder skal rapporteres i tonn.
Hvis dere skal rapportere mengder for mange kjemikalier, så anbefaler vi at de sendes i flere omganger. Selv om det registreres mengder i listen under årsoppdateringsfanen så oppfattes ikke dette som en aktivitet, fordi det ikke er noen lagring av data underveis. Opplysningene må sendes inn før det har gått 60 minutter, ellers mistes de og du får en feilmelding på grunn av tidsvinduet for inaktivitet. Dersom du får feilmelding må du logge ut, lukke nettleser og prøve på nytt.

Instruksjonsvideoer:
Hvordan opprette en ny deklarasjon i produktregisteret (YouTube)
Hvordan gjøre årsrapportering i produktregisteret (YouTube)
Hvordan oppdatere fakturaadresse i produktregisteret (YouTube)
Hvordan opprette en ny biocid deklarasjon i produktregisteret (Youtube)
Hvordan opprette en ny råvare deklarasjon i produktregisteret (Youtube)

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]