FABEKO utsetter frist for kontroll av mobile betongpumper, pumpemiksere og båndbiler til 30. juni 2021.

På bakgrunn av smitteøkningen, og nasjonale anbefalinger i forbindelse med COVID-19 her i landet, tilpasser FABEKO kravene til gjennomføring av årlig kontroll av betongpumper, pumpemiksere og båndbiler. Da det på grunn av reiserestriksjoner fortsatt er problemer med å få gjennomført tilstrekkelig antall kontroller, utsettes siste frist for kontroller til 30. juni 2021 for maskiner som etter planen skulle ha vært kontrollert i perioden november-2020 til juni 2021.

FABEKO anmoder om å får kontrollene gjennomført så snart som mulig dersom dette kan gjøres på en forsvarlig måte i henhold til myndighetenes anbefalinger. Nødvendige reparasjoner av maskinutstyr for å møte krav i lover og forskrifter må selvfølgelig gjennomføres, selv om kontrollene under FABEKOs ordning utsettes.

Ta kontakt med FABEKOs kontrollerende virksomheter for å avtale gjennomføring av kontroller i 2021.

Denne tilpassingen ble første gang informert om 11.11.2020 – da med utsettelse av frist til 31. januar 2021 for gjennomføring av kontroller som ordinært er satt til november - desember 2020.

FABEKO følger COVID-19 situasjonen daglig, og så snart myndighetene endrer på restriksjonene, vil vi gå ut med ny informasjon.
Vi beklager ulempene dette evt. fører til, men her må vi ta vår del av den nasjonale dugnaden for å hindre ytterligere spredning.

Les mer om Kontrollordningen.

Ta kontakt med FABEKO på epost jeh@fabeko.no dersom du har spørsmål.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]