Maskinregisteret for betongpumper

På FABEKOs nettmøtet 10. mars fikk pumpeselskapene innblikk i de nyttige funksjonene som den nye kontrollen av betongpumper og båndbiler tilbyr brukere av utstyret. Fra 1. januar 2021 benytter FABEKOs kontrollordning Maskinregisteret og den digitale plattformen reginn.no for gjennomføring av kontroller og dokumentasjon av teknisk tilstand.

Se video fra møtet her.

FABEKOs medlemmer har kommet med ønske om at kontrollordningen skal gi høyere nytteverdi for pumpeselskapene gjennom

  • Mer enhetlige/like kontroller; dette sikres nå med digitale kontrollskjemaer med veiledningstekster og veldefinert vurdering av ulike typer avvik
  • Tettere og raskere dialog rundt kontroller;  dette sikres nå med umiddelbar rapportering og lukking av evt avvik gjennom et nettbasert online-system
  • Bedre synlighet av kontrollordningen inn mot kunde; ordningen bruker nå Maskinregisteret som allerede er i bruk av entreprenører og andre i bransjen
  • Mer transparent kontrollordning; kontrollstatus for maskinen er synlig ved skanning av oblat og tidligere kontroller er tilgjengelige uavhengig av kontrollør
  • Pumpeselskapene kan bruke kontrollene inn i eget vedlikeholdssystem

Kontrollordningen er overført til Maskinregisterets modell for dokumentasjon og i mars 2021 dekker kontrollskjemaene mobile betongpumper, pumpemiksere og båndbiler. FABEKOs kontrollordning har også et tilbud om dokumentert kontroll av teleskoprenner på betongbiler som vil bli overført til Maskinregisteret senere i 2021.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]