Klimaplan Asker kommune

Vi gir honnør til flere av de kommunene som arbeider fram planer for tiltak mot klimaendringer. Vi ser imidlertid flere eksempler der de i politiske prosesser har definert materialer før det er fastsatt konkrete mål for funksjon, miljøegenskaper, byggekostnader og vedlikeholdskostnader. FABEKO samarbeider med Byggutengrenser og Betongelementforeningen for å gi forslag som vi mener vil øke mulighetene for innovasjon i de kommunale planene.

Det er flott at kommunene vil etablere handlingsplaner for å sikre bærekraftig bygging. I dette ligger selvfølgelig både miljø, økonomi og sosiale forhold. Vi ser imidlertid i flere planer at ett spesielt materiale er definert med sine fordeler. Vi advarer mot slike ensidige vedtak og ber i disse sakene om at kommunen sikrer at alle byggemetoder kan få konkurrere på like forhold. Dersom kommunal saksgang gjør at byggeprosjektene låser seg til et materiale tidlig i prosessen, begrenses også mulighetene.

Betongbransjen har de siste årene utviklet lavkarbonløsninger med svært lave klimagassutslipp. Innovasjon på konstruksjonsløsninger bidrar også til ytterligere kutt. Myndighetene har også vedtatt støtte til verdens første karbonfangstanlegg på en sementfabrikk, noe som også vil bidra til nye
utslippskutt for betongprodukter. Ambisjonen om at betong kan være et nullutslippsmateriale sett i et livsløpsperspektiv kan være en realitet om få år. Vi mener derfor det er viktig at denne norske, lokale industrien får være med å konkurrere om de beste byggeprosjektene.

Bygg er forskjellige og skal dekke ulike behov. Materialer kan benyttes til ulike funksjoner og alle har sine styrker og svakheter. Vi som jobber med betong respekterer og anerkjenner at det finnes mange gode produkter og løsninger i andre materialer. Når de riktige målene settes og de riktige spørsmålene stilles, kan det også bygges klimavennlig og bærekraftig med betong.

Vår bransje ønsker ikke å bli utestengt fra å være med i konkurransen om de beste løsningene. Når man låser seg til et materiale tidlig i prosessen, begrenses også mulighetene.

FABEKO og Byggutengrenser har i det følgende vedlegget hentet utdrag fra Askers temaplan og kommentert hvordan vi anbefaler at planen kompletteres for å sikre innovasjon fra alle bidragsytere i bransjen. Dette eksempelet kan sikkert finnes igjen også i andre kommuners prosesser. (Foto fra Askers handlingsplan mot klimaendringer)

FABEKO ønsker innspill fra medlemsbedrifter og andre dersom man kommer over prosjekter og planer der slike ensidige materialvalg begrenser mulighetene for at betong kan konkurrere med de beste løsningene. Ta kontakt med Jan Eldegard Hjelle om du har innspill eller ønsker mer informasjon.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]