Lavkarbonbetong NB37:2020

Norsk Betongforening og FABEKO fortsetter møteserien hos rådgivende ingeniører. Mandag 22. mars var møtet lagt hos Multiconsult og gjennomført som nettmøte. Du kan se video fra møtet i lenken lenger nede.

På dette korte lunsjmøtet var det oppe to temaer:

  • Isy Beskrivelser: Cecilie Hagby fra NB presenterte de nye funksjonen i rådgiververktøyet Isy Beskrivelser med lenker til aktuelle publikasjoner og rapporter som er utgitt av NB
  • Lavkarbonbetong: Tom I Fredvik fra Norcem presenterte publikasjonen NB37:2020

Lenke til video fra lunsjmøtet

Rådgivere som ønsker tilsvarende møter hos seg, kan velge fra en fyldig tema-meny. Ta kontakt med Espen Kurås i FABEKO  eller Cecilie Hagby i Norsk Betongforening

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her