Betongtransport

I det siste året har prisen for forsikring av bedriftens utstyr og kjøretøyer steget kraftig. Det samme gjelder pris på ansvarsforsikringer. Ved å benytte FABEKOs forsikringsordning har medlemmene oppnådd store besparelser sammenlignet med å forhandle forsikringer på egen hånd.

FABEKO har fått hjelp av Pareto Forsikringsmegling med å sikre svært konkurransedyktige priser på forsikring. I 2019 og 2020 har 77 % av alle som fikk tilbud gjennom FABEKOs forsikringsordning takket ja til å være med. Ordningen er nå veletablert og har så langt vært en suksess for medlemmene. Gjennomsnittlig besparelse på forsikringspremiene var i 2019 og 2020 mellom 20-30 %. I Corona-perioden er det flere ulike årsaker til at forsikringsselskapene har økt prisene ytterligere og mange selskaper har opplevd en dramatisk prisutvikling. De av våre medlemmer som til nå ikke benytter FABEKOs forsikringer og som møter store prisøkninger anbefaler vi å kontakte Pareto for å få et tilbud.

Om Pareto Forsikringsmegling
FABEKO har inngått samarbeidsavtale med Pareto Forsikringsmegling AS som vi håper at skal sørge for at den enkelte medlemsbedrift skal oppnå gode og rimelige forsikringspremier. Pareto Forsikringsmegling AS har utviklet et eget forsikringskonsept for forbund og forening og de har i dag mange av de store bransjeforeningene i NHO og frittstående kjeder/foreninger som kunder. Med at Pareto Forsikringsmegling AS er så store på forbund/foreningsmarkedet kan de utnytte markedskreftene maksimalt.
Pareto Forsikringsmegling AS vil få frem tilbud både for personforsikringene og skadeforsikringene og alt er basert på frivillighet. Vi vil igjen presisere at ved å engasjere Pareto Forsikringsmegling AS kun innebærer at de skal få frem et forsikringstilbud som medlemmene står fritt til å akseptere.

Forsikringsdekninger
Når det gjelder premienivået på den fremforhandlede yrkesskade/fritidsulykkeforsikringen og gruppelivsavtalen har det vist seg at denne har vært meget konkurransedyktig. FABEKO har en klar formening om at premienivået innenfor vår bransje på forsikringene er for høye.
Når vi ser hva de andre bransjeforeningene i NHO har oppnådd med samarbeidet med Pareto Forsikringsmegling AS er vi sikre på at også våre medlemmer i FABEKO vil oppnå gode resultater.

FABEKOs kontaktperson i Pareto Forsikringsmegling: Thomas Solli

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]