Frokostmøte om digitalisering i betong

Husk å melde deg på møtet om digitale datamaler for betong 20. april klokken 0830

Maskinlesbar produktinformasjon er grunnlaget for en digital betongnæring. For å digitalisere betongdokumentasjon må produsentene tilby maskinlesbar produktinformasjon. Maskinlesbarheten sikres ved at betongnæringen utvikler en standardisert produktdatamal (Product Data Template - PDT) for informasjon om betongegenskaper.

Vi har som mål å utvikle en felles datamal (PDT) for betong. Denne malen skal inneholde en struktur for alle relevante egenskaper for både fersk fabrikkbetong og betongelementer. Når betongprodusentene skal oppgi egenskapene for sine produkter, skal de benytte denne datamalen/strukturen for at programvaren kan generere et digitalt produktdataark (Product Data Sheet) for den aktuelle betongen.
Det norske arbeidet med produktdatamaler følger internasjonale standarder fra CEN og ISO.
Hør mer om dette på betongbransjens nettmøte 20. april kl 0830- 0930

Her kan du leser mer om GTIN – en unik identifikasjon av betong:
Statsbygg har stilt som krav at alle produkter som inngår i et bygg/leveranse skal identifiseres med GTIN (Global Trade Item Number). Formålet med en unik identifikasjon er å sikre at vare- og informasjonsflyten i verdikjeden blir enklere, raskere og sikrere, helt fra prosjektering av bygget til det er overlevert til byggherre. GTIN er  et teknologi mange bruker hver eneste dag når vi kjøper dagligvarer, billetter eller andre varer. GTIN er det nummeret som vi ser under strekkodene i butikken.
Det er nå gitt ut en veileder som beskriver hvordan dette kan gjøres for fire hovedkategorier av produkter:

  • Standard hyllevareprodukter
  • Fabrikkbetong
  • Betongelementer
  • Dører og vinduer

Partene som står bak Veilederen er Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF, Sykehusbygg HF og GS1 Norway
Det primære formålet med dokumentet er å veilede produsenten i hvordan han ved hjelp av GTIN kan identifisere et produkt, på en slik måte at dette senere kan kobles til FDV-informasjon og BIM-modeller hos byggherre/-eier.
Les veilederen her:

Fabrikkbetong og digital identifikasjon
For fabrikkbetong er det ved bestilling normalt ikke mulig for kunde å kunne henvise til eller bruke et GTIN. Det er først i bestillingen at produktet blir spesifisert med nok detaljer til at produsenten i etterkant kan generere et entydig GTIN for det bestilte produktet. I praksis betyr dette at GTIN ikke brukes i samhandling mellom partene før etter at betongen er produsert.
Detaljinformasjon om produksjonen må dokumenteres og tas vare på for hver produksjonslott. For noen kan det være alt som produseres på samme resept for en gitt kunde til et gitt prosjekt, mens andre velger ytterligere nedbrytning til eksempelvis hvert lass som kjøres ut. En produksjonslott kan identifiseres med et batch-/lot-nummer. Dette er et attributt til GTIN. Ved å angi et batch-/lot-nummer for hver produksjonslott gir dette muligheter for detaljert dokumentasjon, og sporing i etterkant.

For bruk i tidlig prosjektering vil det etter hvert bli vurdert å etablere ulike klasser med betong basert på generiske egenskaper som kjennetegner betongtypen/produkttypen.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]