Lars Haagen Børrud

På FABEKOs generalforsamling 21. april ble det valgt nytt styre.
Lars Haagen Børrud ble gjenvalgt som leder med Tore Mosand som nestleder

De følgende personene er nå i FABEKOs styre:

  • Lars Haagen Børrud - Skedsmo Betong AS (styreleder)
  • Tore Mosand - Nordland Betong AS (nestleder)
  • Trond Skjæveland - Sola Betong AS
  • Poulsen, Otto - NorBetong AS
  • Eric Staurset - Unicon AS
  • Marianne Berge - Ryfoss Betong AS

De følgende er vararepresentanter:

  • Morten A Lie - Hokksund Betong AS
  • Øystein Bækkelien - Betong Øst AS

Vi ønsker Eric og Øystein spesielt velkommen inn som nye ansikter i FABEKOs styre.
Svein Atle Berge og Knut L Tiseth gikk ut av styret og vi takker begge for langvarig og godt arbeid for FABEKO.

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her