Betongpumpeslanger - en veileder

FABEKOs pumpegruppe har utgitt en oppdatert versjon av veiledningen for bruk, vedlikehold og kontroll av betongpumpeslanger. Versjon 2 datert 7. mai 2021 inneholder nye punkter som blant annet angir merking av slanger og anbefalinger for slangevalg for nye typer betong.

Med bakgrunn i rapporter om uforklarlige slangebrudd, tungt pumpbare spesialbetonger og et stadig økende fokus på HMS, er veilederen nå utvidet.

FABEKOs pumpegruppe ønsker tilbakemeldinger på innholdet i veilederen for å gjøre den stadig mer tilpasset både nytt pumpeutstyr, ny teknologi og betongtyper med nye egenskaper.

Formålet med veilederen er at pumpebedriftene kan bruke den i internt sikkerhetsarbeid i tillegg til at utdrag fra dokumentet kan benyttes i dialogen med entreprenør for å ivareta HMS på byggeplassen.

Dersom du har innspill til forbedringer kan du sende dette til Espen Kurås på epost ek@fabeko.no 

Veilederen kan du laste ned her:

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her