Børge Iversen

På årsmøtet i pumpegruppa i FABEKO fredag 7. mai ble Børge Iversen fra Gjerde Betongpumping gjenvalgt som styreleder. På grunn av smittevernregler ble årsmøtet gjennomført på nett.

Styret i pumpegruppa består nå av følgende personer:

Børge Iversen, Gjerde Betongpumping AS (leder)
Jens Stian Johansen, Bull Betongpumping AS (nestleder)
Anfinn Berge, Ryfoss Betong AS
Arne Steen, Steen Betongpumping AS
Pål Vidar Arnesen, Arnesen Betong AS
Kjetil Hundekilen, Unicon AS
Vararepresentant: Jaran Finden, Ribes Betongpumping AS

Nicklas Byskov fra NorBetong AS gikk ut av styret og ble takket for god innsats på vegne av pumpegruppa og hele bransjen.

Under gjennomgangen av pumpegruppas årsrapport fremhevet styrets leder følgende aktiviteter som er gjennomført i 2020:
- Innføring av det digitale Maskinregisteret gjennom Reginn.no for gjennomføring av kontroller av pumper
- Innføring av felles nettbasert sikkerhetskurs for byggeplasser: Prosjektnavn FAREBLIND
- Revisjon av A0 og A0S-kurs for overgang til nettbasert undervisning for kompetansebevis.
- Etablert egne sider på nett og Facebook for veiledninger for pumpebedrifter
- Etablert smittevernveileder for sjåfører og pumpeoperatører
- Utarbeidet sjekkliste for dokumentering av opplæring for sjåfører og pumpeoperatører
- Etablert ny hjemmeside for FABEKO der pumping og transport har eget område
- Overgang fra fysiske møter til nettmøter for medlemsbedriftene fra og med 20. april 2020. Fra 20. april til 25. juni ble det gjennomført 11 webinarer med ulike temaer.
- Videoer fra de fleste nettmøter er gjort tilgjengelig på FABEKOs hjemmeside

Det er dessuten iverksatt et stort arbeid innen følgende aktiviteter som fullføres i 2021
- Utarbeidelse av revidert NB-publikasjon om undervannsarbeider/pumping av betong under vann
- Prosedyre på sikker tømming av trau og rørgate
- Veileder som angir tiltak for å øke sikkerhet mot brudd i pumpeslanger
- Veileder for pumping av betong i områder med spesielt strenge smitteverntiltak
- Avklaring av norske regler for kjøre-/hviletid for transport av fabrikkbetong etter EUs nye Mobilitetspakke
- Regulering av forhold rundt vaskeplass for pumpe i de generelle salgs- og leveringsbetingelsene

Årsmøtet vedtok reviderte vedtekter for pumpegruppa og disse er tilgjengelig på hjemmesiden

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her