Sikkerhetsdatablad betong

FABEKOs forslag til sikkerhetsdatablad for fersk fabrikkblandet betong er oppdatert i ny utgave datert 19. mai 2021. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet dekker normalbetong i fasthetsklasser B10 til B95 i henhold til NS-EN 206 til betongkonstruksjoner i bestandighetsklasser M90, M60, M45, MF45, M40, MF40.

FABEKOs medlemmer kan benytte teksten i dette sikkerhetsdatabladet i sin HMS-kommunikasjon med markedet.

Vi minner om at mottaker av betong via kjøresedler eller på annen måte må bli gjort oppmerksom på forsiktighetsregler ved behandling av fersk betong.

FABEKOs veiledninger og datablader kan du laste ned fra temaside om sikkerhet.

Produktregisteret:

Fersk fabrikkblandet betong er også registrert i Produktregisteret med deklarasjonsnr 81452. Som tidligere beskrevet i egen artikkel, kan FABEKOs medlemmer benytte dette deklarasjonsnummeret ved innrapportering av årlig volum/mengde i Produktregisteret.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]