Morgenmøte med FABEKO

Vi har lagt ut video fra FABEKOs nettmøte med betongtemaer som ble gjennomført 16. juni. Vi har løftet fram tre temaer som er viktige for medlemmene og disse presenteres av Espen Kurås og Jan Eldegard Hjelle i FABEKO

Du blir gitt tips om hvordan du kan:

  • dokumentere fiberarmert betong
  • presentere plasstøpte dekkeløsninger
  • øke sikkerheten ved betongpumping

Videoen ser du på FABEKOs kanal på YouTube.

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her