Vi vil styrke ekstern kommunikasjon

Vi vil styrke ekstern kommunikasjon for å sikre at betongløsninger får konkurrere på like vilkår som andre byggematerialer.

For å oppnå sterkere konkurransekraft, større synlighet og bedret omdømme vil vi styrke ekstern kommunikasjon. Målet er å synliggjøre betongens fordeler inn mot politikere og myndigheter som setter rammer for bygging. Det er også viktig å inspirere byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører til å ta i bruk innovative og bærekraftige byggesystemer i betong.

Mulig sammenslåing av Byggutengrenser og FABEKO
Styrene i FABEKO og Byggutengrenser vurderer det som et utfordring at betongbransjens mange ulike foreninger kan framstå som lite samlet rundt ekstern kommunikasjon. Vi mener at ressursene samlet sett ikke utnyttes optimalt.
For å styrke betongbransjens kommunikasjon og påvirkningskraft har styrene i Byggutengrenser og FABEKO innledet samtaler med mål å finne muligheter for å slå sammen de to foreningene. Dette mener vi vil gi gode synergier.

Samarbeid med andre
For å oppnå en bedre koordinering av betongbransjens eksterne kommunikasjon er det naturlig for oss å samarbeide også med andre organisasjoner som Betongelementforeningen, BASAL og Norsk Betongforening.
Dette gjøres i dag allerede på de enkelte prosjektene. En sammenslåing av Byggutengrenser og FABEKO mener vi vil styrke dette samarbeidet.

Mer informasjon
Vi vil invitere medlemmer i både Byggutengrenser og FABEKO til et nettmøte i september der vi gir mer informasjon om denne prosessen.
I forkant av dette vil vi invitere alle medlemmer til å gi innspill til det som bør være de prioriterte oppgavene for oss i årene framover.
Dette vil vi gjøre gjennom en spørreundersøkelse som alle kan svare på innen utgangen av august.
Målet er å komme med forslag til ny organisasjon på ekstraordinære Generalforsamlinger i Byggutengrenser og FABEKO i høst slik at en ny organisasjon kan være i drift fra 1. januar 2022

Kontakter
Dersom du har spørsmål om prosessen kan du rette disse til:
Styreleder i FABEKO: Lars Haagen Børrud, lars@skedsmo-betong.no, telefon 992 10 888
Styreleder i Byggutengrenser: John Sunde, john.sunde@norcem.no, telefon 977 29 059

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]