Bransjestatistikk

FABEKO og Prognosesenteret har inngått samarbeid om å utvikle bedre bransjestatistikk for fabrikkbetong. Dette gir bedre grunnlag for innsikt i bransjens aktiviteter både nasjonalt og regionalt samt mer forutsigbarhet i prognoser for årene framfor oss. Den nye ordningen setter i drift fra august i år.

Prognosesenteret utvikler en modell der fabrikkene ved innlogging også kan sammenligne egen rapportert produksjon med akkumulerte volumer i regionen. Fabeko samler i dag inn volum-tall fra sine medlemmers produksjonssteder for betong. Det vil si at omtrent 180 produksjonssteder innrapporterer sine tall. For å ha en "armlengdes avstand" fra disse detaljene, samtidig som det frigjør tid til andre oppgaver, har vi inngått en avtale med Prognosesenteret om innsamling av data og rapportering.

Prognosesenteret etablerer et nettbasert skjema der en bruker for hvert juridisk selskap/medlem innrapporterer opplysninger om eget selskap og samme bruker har også tilgang til å hente ut utviklingen i akkumulerte opplysninger for hele landet, regionale volumer for å kunne sammenstille dette med egne innrapporterte volumer.

Som en del av denne avtalen, vil også Prognosesenteret dekke de behovene for data som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har for innhenting av prislister. Dette sender i dag bedriftene inn direkte til SSB.

FABEKOs medlemmer vil få tilsendt mer informasjon om bransjestatistikken i august.

Prognosesenteret har lang erfaring med gjennomføring av bransjerapportering for ulike bransjer og systemer, prosesser, sikkerhet mm som er nødvendig for gjennomføring av dette.

Ta kontakt med jeh@fabeko.no om du har spørsmål rundt den nye bransjestatistikken

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]